Dla rodziny
Domowy Kościół

Domowy Kościół

Domowy Kościół (DK) jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w Kościele działającym w ramach Ruchu Światło-Życie.

DK łączy w sobie dwa charyzmaty Ruchu Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw Equipes Norte-Dame (END).

Założycielem DK jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987).

Członkami DK są małżeństwa sakramentalne, które wspólnie (mąż i żona)  angażują się w proponowaną im formację.

Małżeństwa włączają się do kręgów DK, aby sobie wzajemnie pomagać. DK zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli dążenie do jedności małżeńskiej, której budowaniu służą:
– codzienna modlitwa osobista
– regularne spotkanie ze Słowem Bożym
– codzienna modlitwa małżeńska
– codzienna modlitwa rodzinna
– comiesięczny dialog małżeński
– reguła życia (systematyczna praca nad sobą, swoim małżeństwem, rodziną)
– uczestnictwo przynajmniej raz w roku w rekolekcjach formacyjnych

Krąg DK składający się z od 4 do 7 małżeństw. Spotkanie kręgu odbywa się raz w miesiącu w mieszkaniu poszczególnych małżeństw.

Zainteresowanych DK odsyłamy na stronę internetową diecezjalną: www.rdk.zw.pl  lub krajową: www.dk.oaza.pl