Dla rodziny
Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich

Ruch Rodzin Nazaretańskich (RRN) jest ruchem rodzinnym w kościele na wzór życia Świętej Rodziny z Nazaretu, które uczy, że świętość realizuje się w codzienności przeżywanej z Bogiem.

Misją Ruchu jest prowadzenie jej członków drogą życia wewnętrznego do świętości oraz aktywny udział w realizacji apostolskiej misji Kościoła podejmując wezwanie do nowej ewangelizacji.
Pomoc w dążeniu do świętości skierowane jest do osób wszystkich stanów a zwłaszcza ku rodzinie.
Kapłani posługujący w RRN tworzą wspólnotę kapłańską, która jest istotną pomocą w ich formacji duchowej.

Duchowość RRN czerpie inspiracje z duchowości karmelitańskiej a zwłaszcza z „małej drogi” św. Teresy od Dzieciątka Jezus, z duchowości św. Maksymiliana Marii Kolbego, z orędzia Bożego Miłosierdzia przekazanego przez św. Faustynę Kowalską, z przesłania Matki Bożej do św. Juana Diego oraz z nauczania św. Jana Pawła II i jego osobistego zawierzenia Maryi.
Ruch powstał wokół konfesjonału, dlatego członkowie starają się często, przynajmniej raz w miesiącu, korzystać z Sakramentu pokuty, który może przybrać formę stałego spowiednictwa.

Na miarę potrzeby duchowej istnieje też możliwość korzystania z kierownictwa duchowego.
Częsty a nawet codzienny udział we Mszy św., adoracja Najświętszego Sakramentu oraz oczekiwanie na spotkanie z Chrystusem w Eucharystii mają prowadzić do Eucharystycznego stylu życia jej członków.

Podejmując wolę Zbawiciela zawartą w Testamencie z Krzyża wyrażoną w słowach : „Oto Matka twoja”(J 19,27) za przykładem św. Jana Apostoła, członkowie pragną żyć w komunii z Maryją i w tej komunii upatrują drogę do pełnego zjednoczenia z Chrystusem.

Chcąc potwierdzić pragnienie życia duchowością Ruchu można złożyć Akt oddania się Matce Bożej na wyłączną służbę Kościołowi, który zawiera w sobie istotę duchowości Ruchu.
Ruch Rodzin Nazaretańskich wyrósł z inicjatywy ks. Tadeusza Dajczera (+2009) i ks. Andrzeja Buczela (+1994) oraz grupy osób świeckich.

Delegatem Episkopatu do spraw Ruchu jest Ks. Bp Andrzej Siemieniewski.

Zainteresowanych RRN odsyłamy na stronę internetową: www.rrn.info.pl