Dla rodziny
O nas

O nas

Diecezjalne Duszpasterstwo Rodzin jest częścią posługi duszpasterskiej Kościoła Katolickiego Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej.

Wydział Duszpasterstwa Rodzin mieści się w Kurii Biskupiej w Zielonej Górze.

W ścisłym sensie tworzą go dwie osoby:

ks. dr Mariusz Dudka – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin

mgr inż. Iwona Nowak – Diecezjalny Doradca Życia Rodzinnego

Współpracujemy z całą rzeszą osób, zarówno duchownych i świeckich, którzy pełnią różne posługi: dekanalnych duszpasterzy rodzin, doradców życia rodzinnego, liderów ruchów i wspólnot małżeńskich i rodzinnych, wykładowców, lekarzy, instruktorów.

Celem naszej posługi jest świadczenie pomocy osobom pragnącym przygotować się do przyjęcia sakramentu małżeństwa, towarzyszenie małżonkom i rodzicom w odkryciu piękna i godności ich powołania, przychodzenie z pomocą w trudnościach i kłopotach na drodze realizacji tego powołania.

Do zadań duszpasterstwa rodzin należą:
– obrona życia człowieka od poczęcia do naturanej śmierci,
– wychowanie dzieci i młodzieży do miłości,
– wieloetapowe przygotowanie do małżeństwa,
– parafialne poradnictwo życia rodzinnego,
– opieka nad młodymi małżeństwami,
– pomoc małżeństwom i rodzinom w realizacji ich powołania,
– tworzenie wspólnot rodzin.

Pomoc rodzinom w szczególnych sytuacjach:
– małżeństwa bezdzietne,
– rodziny z osobami uzależnionymi,
– rodziny z osobami w podeszłym wieku,
– duszpasterstwo w wypadkach losowych,
– w sytuacjach nieprawidłowych,
– duszpasterstwo rodzin rozbitych,
– duszpasterstwo związków niesakramentalnych.