Dla rodziny
Studium

Studium

Studium Nad Małżeństwem i Rodziną im. Bpa Wilhelma Pluty jest szkołą składającą się z wykładów, warsztatów, konwersatoriów  mających na celu pogłębienie wiedzy na temat małżeństwa i rodziny w aspekcie teologii i etyki katolickiej oraz współczesnych nauk o człowieku – psychologii, pedagogiki, socjologii, prawa, medycyny.

W ramach studium realizowany będzie certyfikowany kurs rozpoznawania płodności I stopnia prowadzony przez instruktorów NPR.

Propozycja edukacji w Studium skierowana jest do wszystkich, którzy chcą zgłębić refleksję nad życiem i rozwojem człowieka w małżeństwie i rodzinie, a zdobytą wiedzę pragną wykorzystać we własnym życiu (polepszenie jakości więzi rodzinnych) bądź pomagać innym. Ukończenie Studium daje  kwalifikacje do zaangażowania się i pracy w parafialnym poradnictwie rodzinnym.

Wymogiem kwalifikacyjnym jest posiadanie świadectwa maturalnego.

 

Czas trwania: od 25 marca 2023 r. (inauguracja mszą św. o godz. 9.00 w kościele pw. Ducha Świętego w Zielonej Górze)

(3 semestry) w soboty, średnio 1 raz w miesiącu w godz. od 9.00 do 15.00.

zjazdy w pierwszym semestrze:

25 marca

22 kwietnia

20 maja

17 czerwca

 

 

/po ukończeniu tego etapu oraz zaliczeniu egzaminu INPR uczestnik może rozpocząć posługę w Parafialnej Poradni Rodzinnej – po otrzymaniu pozwolenia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin/

(terminy mogą ulec zmianie)

Miejsce: Zielona Góra

Wymagane dokumenty: świadectwo ukończenia studiów wyższych lub świadectwo maturalne, opinia księdza proboszcza i formularz zgłoszeniowy.

Opłata:

Zgłoszenia:

Formularz zgłoszeniowy należy wypełnić elektronicznie.

Osoba do kontaktu ws. Studium: https://forms.gle/4UaDJNP8oHBGPbcc8

Pani Iwona Nowak

telefon 728443413

e-mail: doradca.zgora@gmail.com

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!